top of page

QUIET OSS

Logo Quiet Oss met tekst.jpg

Doel

Het gedachtegoed van Quiet rust op 3 pijlers:

Quiet VERTELT over armoede en wil hierbij het bewustzijn vergroten van het bestaan van armoede. 

Quiet VERZACHT armoede, middels verbinding en solidariteit. Sponsoren bieden aan Members gratis producten en diensten aan, zoals een knipbeurt bij kapper, kaartjes voor het theater of een eet bon vanuit de horeca.

Quiet VERSTERKT mensen die in armoede leven, door ze de kans te geven activiteiten te organiseren, deel te nemen of te ondersteunen.

 

Geschiedenis

Enthousiast geworden door de verhalen van initiatiefnemer van de Quiet 500 Ralf Embrechts, en oprichter van de eerste Quiet Community in Tilburg, kreeg Met Elkaar in 2018  van de gemeente de kans om te onderzoeken of er behoefte was aan een Osse Quiet Community.

De behoefte onder mensen met beperkte financiële middelen bleek er te zijn en ook sponsoren waren positief om mee te werken aan Quiet Oss. De financiering werd opgezet en Oss was klaar om te starten. De stichting Quiet Community Oss werd opgericht en het bestuur werd aangesteld. Op 17 oktober 2019, de VN Wereldarmoededag zijn we officieel van start gegaan in Ons huis van de Wijk in de Ruwaard in Oss. Met veel aandacht via de lokale TV en het Brabants Dagblad.

Eind 2020 telde Quiet Oss al meer dan 100 members en een 40-tal sponsoren. Vanaf de start van Quiet Oss op 17 oktober 2019 tot en met 31 december 2020 zijn er in totaal ruim 1000 aanbiedingen geaccepteerd. 

Organisatie

Het bestuur onder voorzitterschap van Dhr. Frans Schmit wordt gevormd door deels ervaringsdeskundigen in armoede. Projectcoördinator is de heer Mari Peters en de heer Alex van der Heijden is actief als sponsorwerver. Er zijn 3 werkgroepen, waarin naast minimaal één bestuurslid, vrijwilligers aan kunnen deelnemen:

  1. Werkgroep members en activiteiten

  2. Werkgroep sponsoren

  3. Werkgroep Marketing en P.R.

Vacatures

Zowel voor het bestuur als voor de werkgroepen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Zij werken mee om Quiet nog meer op de kaart te zetten, activiteiten te organiseren voor en met members en contacten te onderhouden met aangesloten members en sponsoren.  

 

Contact

Projectcoördinator:

Voorzitter:

Secretariaat:​

Ria van Nistelrooij

E-mail: Info@quietoss.nl

Websites

 

Inloop voor members:

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur

Wijkhuis De Haard (bij Sterrebos)  

Oss

bottom of page