top of page

KERSTPAKKETTEN

Doel

Het doel van de werkgroep is het verzorgen van een lichtpuntje in de kersttijd in de vorm van een kerstpakket voor die gezinnen in de regio Oss die, door wat voor omstandigheden ook, met minimale middelen, of nog minder dan dat, moeten zien rond te komen. 

De werkgroep heeft binnen de regio een netwerk van contactpersonen die werken vanuit een sociale achtergrond en die de situaties in de diverse wijken en kernen vanuit hun dagelijkse activiteiten kennen. Deze contactpersonen doen bij de werkgroep een aanvraag voor een aantal pakketten en bezorgen die pakketten ook op de adressen. De werkgroep en haar leden weten dus niet waar de kerstpakketten terecht komen. Deze manier van werken waarborgt een uiterste discretie en is vanaf de start steeds gevolgd. De contactpersonen zijn afkomstig uit bijvoorbeeld sociaal werk, parochies, diaconie, wijkraden etc.

Opgericht

De werkgroep Kerstpakketten is in 2000 opgericht door de toenmalige voorzitter van de Stichting PROTA, ds. Jan van Drie en bestaat nu uit 8 leden.

Geschiedenis

Deze manier van werken is in de loop van de jaren niet veranderd. Wat wel anders is geworden, is het aantal pakketten. In de beginjaren was het aantal 75 tot 100 pakketten. Daar aantal liep al snel op tot boven 300 en inmiddels, met de gevolgen van de economisch crisis nadrukkelijk voelbaar, zouden we tenminste 400 kerstpakketten moeten kunnen uitgeven.

De middelen voor de werkgroep worden voor het overgrote deel bijeengebracht door sponsors afkomstig uit de bevolking en het bedrijfsleven in de regio Oss. Onze werkgroep doet jaarlijks, in de periode voor kerstmis, een beroep op met name het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast is er een groep trouwe sponsors. De werkgroep legt financiële verantwoording af aan de plenaire vergadering van PROTA en wordt jaarlijks door een kascommissie vanuit PROTA gecontroleerd. 

VDe firma Acket heeft al vele jaren de actie gesteund in de vorm van het doneren van de dozen waarin wij de pakketten afleveren. Het Rode Kruis Afdeling Oss en omgeving heeft de actie al vele jaren gesteund door tijdens periode dat de pakketten worden ingepakt ruimte ter beschikking te stellen. 

Als de materialen die in de kerstpakketten worden verpakt beschikbaar zijn, is er altijd een groep vrijwilligers die de pakketten samenstelt. Dit is altijd een bijna feestelijke bijeenkomst waarbij meestal veel jongeren het overgrote deel van het werk doen. Tijdens de campagne 2014 werden we stevig ondersteund door een groepering actief in Osse politiek.

Contact 

Coördinator

Doneren

  • Kerstpakkettenactie

  • NL31 SNSB 0915 162 202

  • t.n.v. Kerstpakkettenactie

bottom of page