top of page

INSPIRATIEAVOND

Doel

 

Met Elkaar houdt elk jaar een inspiratieavond rond 17 oktober over een actueel thema dat met armoede te maken heeft. Zij probeert daarmee armoede blijvend op de agenda te houden van de Osse politiek en samenleving. Er wordt breed uitgenodigd. Iedereen is welkom, ook degenen die in het dagelijks leven of werk niet met armoede te maken hebben.

 

Op deze avond nodigen we een spreker uit die ons kan informeren en inspireren door innovatieve ideeën bedoeld om armoede te bestrijden of te verzachten. Het geeft de Osse gemeente, burgers, organisaties en bedrijven energie, ideeën en handvatten om in Oss nog beter samen de armoede aan te kunnen pakken.

Donderdag 17 oktober 2019 hebben we 's middags de aftrap van Quiet Oss. Dit zal zijn in Ons Huis van de Wijk van 13.00 uur tot 16.00 uur. Quiet is een marktplaats zonder geld. Zie voor meer informatie: www.quiet.nl

 

 

SIGNALERINGSAVONDEN

Doel

 

Met Elkaar houdt enkele keren per jaar een signaleringsavond. Hiervoor wordt onze achterban uitgenodigd, maar iedereen is in principe welkom. Op deze avond zijn 40 tot 100 mensen aanwezig. Soms wordt deze avond samen met de gemeente of een instantie georganiseerd.

Doel is te signaleren waar arme mensen in het bijzonder knelpunten ondervinden in de regelgeving en waar geldgebrek hen belemmert om te participeren. Uit de ingebrachte signalen kiezen we er enkele uit. Hiermee gaan we aan de slag in een denk-werkgroep. Deze gaat het thema onderzoeken en oplossingen, aanbevelingen of acties bedenken. Voorbeelden zijn: 'Hoe herken ik een slechte bewindvoerder?' en 'Tandzorg op Maat (TOM) voor mensen in armoede'. Verslag werkgroep bewindvoering. Presentatie werkgroepen 28 november 2017.

Ook werd aandacht besteed aan de Sociale Kaart Oss tegen Armoede.

Naast het signaleren is er steeds een thema dat toegelicht wordt door een afgevaardigde van de gemeente of van een organisatie uit Oss.In 2018 legde Martien van Hoof van de gemeente Oss het project 'regelluwe bijstand' uit. Presentatie. De signaleringsavond van vorig jaar betrof de kosten van school en schoolreizen. 

Dit jaar was er in het voorjaar geen signaleringsavond. Op 2 september was er het symposium samen met de Adviesraad Sociaal Domein over stress sensitieve dienstverlening. Het verslag volgt.

Contact 

Contactpersonen

  • Mari Peters

bottom of page