top of page

OVER ONS

Over ons

Met Elkaar streeft ernaar om de armoede en schuldenproblematiek te bestrijden door als maatschappij samen te werken en door het probleem zichtbaar te maken. Deze problematiek heeft (in)directe impact op iedereen en daarom bundelen wij de krachten om Met Elkaar een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoede en schuldenproblematiek.

 

Met Elkaar zet zich in voor de grote groep mensen die in de armoede of schuldenproblematiek zitten. Door het opzetten van activiteiten en het participeren in projecten leveren wij een positieve bijdrage aan het bestrijden van het probleem. Daarnaast neemt Met Elkaar het voortouw in de maatschappelijke discussie, om het bewustzijn rond de armoedeproblematiek te voeden en te prikkelen De vrijwilligers zijn het hart van onze stichting die wij inspireren, motiveren en stimuleren in hun werkzaamheden. Met Elkaar, Oss tegen armoede. 

Doelstelling

Het opvangen van signalen van armoede, het uitwisselen en bundelen van deze signalen en het bevorderen van een structurele bestrijding van armoede. 

Het ontstaan van het Platform

Tijdens het door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Jaar tegen de Armoede (1996) werd op initiatief van het arbeidspastoraat in Oss een groot aantal maatschappelijke en kerkelijke organisaties bijeen geroepen om het draagvlak te onderzoeken van een gezamenlijke armoede-aanpak in Oss en omgeving.

In september 1996 vond de eerste bijeenkomst plaats. Het draagvlak bleek daadwerkelijk te bestaan, zodat tot de oprichting van een platform werd besloten. Over de naam was men het al gauw een: ‘Platform Regio Oss Tegen Armoede (PROTA) In 1998 werd het platform officieel een stichting. 

Werkwijze

Om een zo breed mogelijke invloed uit te kunnen oefenen op het lokale armoedebeleid, heeft Met Elkaar een aantal werkgroepen en projecten ingesteld die ieder een afzonderlijk aspect van armoedebestrijding behartigen. Op dit moment zijn dat:

  • 1. Armoede en Effecten op Kinderen

  • 2. Project SchuldHulpMaatje

  • 3. Werkgroep Signaleringsavond

  • 4. Werkgroep Kerstpakketten

  • 5. Het Solidariteitsfonds 

  • 6. Quiet Community

  • 7. JobHulpMaatje

De werkgroepen bereiden activiteiten voor. Zij doen hierover verslag in de Met Elkaar vergadering, alwaar besluitvorming plaatsvindt. Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en is aanspreekpunt naar de gemeente. 

Enkele malen per jaar is er een speciale bijeenkomst waarin vanuit diverse geledingen van de Osse samenleving uitwisseling van signalen plaatsvindt. Deze signalen worden gebundeld en doorgespeeld aan de gemeente Oss, aan instellingen en particulieren. Door signalering, toetsing van beleid en de vinger aan de pols, wil Met Elkaar invloed uit oefenen op het lokale armoedebeleid. 

bottom of page